Anmälan till turnering
Turneringar som du vill delta i:

​Följder vid regelbrott

 • Vid regelbrott på Typ ett Lan  gäller följande bestraffningar (Om inget annat specifikt nämns för en regel). Graden av bestraffning beror på hur grovt regelbrottet är.

 • Vid en regelöverträdelse gäller det generellt att en spelare eller ett lag får en varning. Vid två varningar diskvalificeras spelaren eller laget.

 • Grövre regelöverträdelser leder till direkt diskvalificering och avvisning från platsen.

 • Admin har alltid rätt att bedöma en situation över regelverket och/eller förtydliga, ändra eller ta bort regler om en situation kräver det.

 • Admin reserverar sig rätten att bedöma situationer som inte täcks av regelverket på plats utefter bästa möjliga förmåga, och även att förtydliga, ändra eller ta bort regler när situationen kräver det.

Spelspecifika regler

 • Plattformar som får delta är PS4, XBOX och PC.

 • Innan turneringen börjat så går turneringsledaren igenom vilka regler som gäller

 • Tiden som gäller för walkover är 15 minuter, saknar något lag spelare så lämnar lager walkover efter 15 minuter.

 • Om en spelares dator eller spel kraschar så spelas omgången om. Match-rundorna får spelas om max 2 gånger innan det är dags att ta in en stand-in eller lämna W/O.

 • All form av fusk är förbjudet, detta inkluderar även utnyttjande av glitches och buggar.

 • Konflikter hanteras olika utifrån hur situationen ser ut, turneringsledaren bestämmer 

Etiska regler

 • Typ ett Lan arbetar för att skapa en välkomnande miljö där alla känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller ålder.

 • Spelare får inte använda nicknames, lagnamn, skins eller annat som kan kränka.

 • Spelare ska inte uttrycka sig kränkande kring andra spelare eller deras insatser i spelet.

 • Det råder nolltolerans mot alla hotfulla eller våldsamma ageranden.

 • Om man måste ta in en standin som inte är anmäld till turneringen men med i laget måste man kontakta en administratör för godkännande innan, kontaktar man inte administratör innan för godkännande så kan laget diskvalificeras.

Varje lag måste

 • Samtliga matcher på Typ ett lan´s turneringar kan komma att spelas in och sändas live på Internet eller annan plattform. Alla spelare i turneringarna kan komma att fotograferas i samband med sitt deltagande.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now